Алгоритми та структури даних

Анотація курсу 

Курс «Алгоритми та структури даних» покликаний розвинути у студентів навички  розробки та аналізу алгоритмів, а також розуміння та використання  різноманітних структур даних для покращення роботи тих або інших алгоритмів.  Курс включає в себе розгляд теорії складностей алгоритмів. 

Результати навчання 

Очікуваними результатами навчання на курсі є наступні позиції за таксономією  Блума: 

  • Студенти повинні навчитися:

o Писати псевдокод алгоритмів 

o На основі псевдокоду писати власний код 

o Аналізувати алгоритм/код для визначення складності 

o Обґрунтовувати/доводити коректність алгоритмів 

o Створювати власні структури даних 

o Реалізовувати різні стратегії: декомпозиція, жадібна, динамічне  програмування, … 

  • Студенти повинні розуміти:

o Класи складностей задач 

o Обмеження застосування алгоритмів для різних класів