Bachelor thesis

2019 “Computer Science”

Anastasia Vedernikova

Аndrii Pankiv

Аrsen Senkivsyy

Bohan Petryshak

Dmytro Kushnir

Dzvenymyra Yarish

Kateryna Mohylevska

Maria Dobko

Maryana Mysak

Matvii Kovtun

Natalya Paranyak

Oksana Oleniuk

Oleh Smolkin

Oleksandr Pryhoda

Olena Skibinska

Olha Bakay

Olha Korablova

Orest Rehusevych

Ostap Kharysh

Petro Karabyn

Roksoliana Lebedenko

Yaryna Korduba

Yurii Laba