MSci in Data Science alumni

2018

Kupyn, Orest

Mykhailych, Mykola

Stehnii, Anatolii

2019

Baran, Irynei

Chernytska, Olha

Ilnytskyi, Ivan

Kaminskyi, Yurii

Kostiv, Markiyan

Kusyy, Andriy

Martyniuk, Tetiana

Moskalenko, Oleksii

Pidhiriak, Oleh

Ponomarchuk, Anton

Pylieva, Hanna

Shyshkin, Oleh

Zaytsev, Oleksandr

Zorina, Kateryna