Faculty structure

|
Faculty structure

Факультет суспільних наук УКУ плекає екосистему з восьми освітніх та дослідницьких кластерів із потенціалом та синергією міждисциплінарної взаємодії і міжнародного партнерства, реалізуючи свою місію (посилання) та принципи (посилання) суспільного служіння.

Академічна спільнота факультету працює над формуванням етичної пропозиції та моделей суспільного розвитку для XXI століття, інтегруючи ідеї цілісного людського розвитку, гідності особи та спільного блага.

Sociology

Досліджуємо та аналізуємо суспільні виклики і тренди, а також динаміку змін і трансформацій у найрізноманітніших сферах сучасного життя; напрацьовуємо рекомендації для стратегій розвитку в публічному та приватному секторах. Залучаємо студентів до досліджень, інтегруючи найкращі дослідницькі практики та моделі у навчальний процес.

Political science and economics

Вивчаємо суспільно-політичні та економічні процеси на перетині трьох галузей: етики, політики та економіки. Виховуємо вмотивоване та відповідальне покоління, яке будуватиме суспільне та політичне життя на принципах свободи, гідності, солідарності і справедливості.

Law

Плекаємо дієву спільноту однодумців, об’єднану принципами служіння суспільству, моральної відповідальності перед ним, етичності, поваги до людської гідності та прав людини. Послідовно впроваджуємо нові стандарти правничої освіти та виховуємо нове покоління правників.

Journalism and communication

Творимо простір осмислення комунікаційних викликів ХХІ століття та формуємо фахівців і лідерів, здатних якісно, в дусі служіння загальному благу, плекати відповідальну журналістику і впроваджувати інноваційні комунікаційні моделі та практики.

Civil society

Зміцнюємо громадянське суспільство шляхом навчання та розвитку лідерів і лідерок громадського сектору та їхніх команд. Розробляємо і проводимо індивідуальні навчальні програми для посилення спроможності спільнот та організацій.

Public administration

Формуємо національну мережу лідерів у державному управлінні та місцевому самоврядуванні, задаємо стандарти фаховості і розвиваємо моделі управлінської культури, вкоріненої у філософії служіння, солідарності й турботи про спільне благо.

Religion and society

Проводимо комплексні дослідження у сфері відносин релігії та соціуму із застосуванням сучасної методології; поширюємо релігійні цінності у суспільстві з використанням результатів власних досліджень. Інформуємо Україну про світові релігійні тенденції та водночас знайомимо світ з релігійною ситуацією в Україні.

Ethics

Розвиваємо етичний дискурс, досліджуючи практики, трансформації та виклики у соціальній, політичній та діловій сферах. Аналізуємо освітнє, культурне та релігійне життя суспільства у партнерстві з провідними міжнародними інституціями та експертами.

ФОРБС # 4 – факультет суспільних наук у 2020 р. зайняв 4 сходинку національного рейтингу найкращих факультетів у сегменті суспільних наук за версією Forbes Україна.