Економічний аналіз (частина 1)

|
|
|
Економічний аналіз (частина 1)

Анотація курсу: 

Ми пройдемо шлях від конкретних питань бізнесу: побудови ціннісної пропозиції, стосунків з клієнтом, фінансової моделі до загальних принципів формування ціни
на ринку, обмежень ринку та механізмів держави у подоланні цих обмежень. Після успішного завершення цього курсу студенти зможуть:

– будувати бізнес-модель на основі потреб клієнтів та наявних ресурсів;
– розуміти базові економічні закони ціноутворення такі як попит, пропозиція,
еластичність ціни;
– здатність критично оцінювати економічні новини та аналізувати ринкові
тренди;
– розуміти роль та вплив державної політики на економіку.

Теми:

Я і бізнес (Osterwalder)

Побудова бізнес-моделі
Виявлення ціннісної пропозиції для клієнта 
Балансування операційного процесу 
Фінансовий менеджмент у бізнесі 

Основи ціноутворення. Попит та пропозиція. Державне
регулювання цін.

Функція витрат та формування прибутку. Ринкова
рівновага в короткостроковому періоді.

 Конкурентний ринок та рівновага в довгостроковому
періоді. Ринкова ефективність.

Бізнес і держава

Дохід суспільства, ВВП Завдання CMS
Інфляція. Монетарна політика. Завдання CMS
Бюджетно-податкова політика. Завдання CMS
Платіжний баланс та валютний курс

Викладачі:

Мирослава кушнір

Ключові факти:

Навчальний семестр:

Кількість кредитів: 6 ECTS

Освітня програма: ІТ та бізнес-аналітика