Історія європейської цивілізацій (частина 2)

|
|
|
Історія європейської цивілізацій (частина 2)

Анотація: Предметом вивчення курсу є основні етапи розвитку європейської цивілізації від

середньовіччя до сьогодення, ознайомлення із загальноєвропейською політичною,

соціальною, культурною спадщиною та знаковими ідеями, які формували і

продовжують формувати обличчя Європи. Курс має гібридний формат, включає в себе лекційні та семінарські заняття, письмові і контрольні завдання.

Курс має за мету ознайомити студентів з головними етапами розвитку європейської

цивілізації; науковими концепціями та найбільш важливими текстами, які формують

європейську інтелектуальну традицію; продемонструвати дотичність української

історії до цієї традиції.

Теми:

Тема 1: Суспільство і культура розвинутого середньовіччя: Хрестоносний рух, Куртуазна культура. Міста. Освіта.

Тема 2: Кінець середньовіччя. Кризи пізнього середньовіччя. Народження гуманізму. Італійський Ренесанс. Особливості Північноєвропейського ренесансу. Відродження на окраїнах Європи.

Тема 3. Початки ранньої модерності. Ідея модерності. Економічний розвиток ранньої
модерності. Америка до появи європейців. Великі географічні відкриття та геополітичні зміни. Реформація в Католицькій Церкві.
Реформація і освіта. Вплив Реформації на Східну Європу. Релігійні конфлікти періоду
Реформації та Контрреформації.

Тема 4: Становлення європейського абсолютизму і конституціоналізму. Англія за Стюартів. Ідея парламентської монархії та її перемога. Розвиток абмолютизму у Франції.

Тема 5: Наукова революція в Європі. Розвиток стислих наук в ранній модерності. Календарна реформа. Народження нової філософії.
Соціальні теорії ранньої модерності.

Тема 6. Модерність: Промисловий розвиток Європи в ранньомодерну добу. Колоніальні війни та американська війна за незалежність. Європейська спільнота в добу Просвітництва. Філософія доби Просвітництва. Суспільні теорії. Погляди на мораль і освіту.

Тема 7: Довге XIX століття. Велика Французька рефолюція. Нове облаштування світу. Пробудження націй. Довге XIX століття. Розвиток Європи в другій половині XIX ст. Центрально-Східна Європа та зміна орієнтацій. Концепція модерності.

Тема 8: Перша світова війна. Європа у вогні війни. Російська революція та її впливи. Післявоєнне облаштування світу. «Криваві землі».

Тема 9: Сучасність. Повоєнне облаштування світу. СССР у повоєнній історії. Холодна війна. Протестні рухи сучасності. Суспільні зміни
сучасності. Розпад СССР. Науково-технічний прогрес. Консьюмеризм. Від старої до нової Європи. Ідея Європейської Унії.

Викладачі:

Ярослав Грицак
Олена Джеджора

Ключові факти:

Навчальний семестр:

Кількість кредитів: 4 ECTS

Освітня програма:

Комп’ютерні науки,

ІТ та бізнес-аналітика