Історія європейської цивілізацій

|
|
|
Історія європейської цивілізацій

Анотація: Навчальна дисципліна “Історія європейської цивілізації-1” є частиною річного навчального курсу «Історія європейської цивілізації». Дисципліна викладається для студентів усіх спеціалізацій першого семестру першого року навчання факультету

прикладних наук. Предметом вивчення навчальної дисципліни “Історія європейської цивілізації-1” є основні етапи розвитку близькосхідної та європейської цивілізації від доби міді-бронзи до епохи європейського середньовіччя, ознайомлення із загальноєвропейською політичною, соціальною, культурною спадщиною та великими ідеями, які формували і продовжують формувати обличчя Європи, а також усвідомлення української культури як частини загальноєвропейського світу.

Теми:

Тема 1. Вступна лекція. Історія. Європа. Цивілізація. Мета і завдання курсу

Тема 2. Найдавніші цивілізації бронзової доби

Тема 3. Стародавній Єгипет

Тема 4. Імперії і малі народи Близького Сходу в ранньозалізну добу

Тема 5. Початки давньогрецької цивілізації

Тема 6. Еллада в класичній та елліністичній добі

Тема 7. Грецька культура класичного та елліністичного періоду

Тема 8. Початки римської історії

Тема 9. Європа поза межами античного світу в ранньозалізну добу

Тема 10. Римська імперія і римський світ

Тема 11. Християнство

Тема 12. Європа в добі переселення народів.

Тема 13. Формування європейської державності в ранньому середньовіччі.

Тема 14. Церква в ранньому середньовіччі

Тема 15. Суспільство і культура раннього середньовіччя

Тема 16. Іслам та середньовічна європейська спільнота

Тема 17. Русь на мапі середньовічної Європи

Тема 18. Візантія та її внесок в європейську цивілізацію

Тема 19 Арабська традиція в європейській культурі

Викладачі:

Ярослав Грицак
Олена Джеджора

Ключові факти:

Навчальний семестр:

Кількість кредитів: 4 ECTS

Освітня програма:

Комп’ютерні науки,

ІТ та бізнес-аналітика