Математичний аналіз (частина 2)

|
|
|
Математичний аналіз (частина 2)

Анотація курсу: Базова математична дисципліна факультету прикладних наук.
Містить основи диференціального й інтегрального числення. Має на меті забезпечити студентів
необхідним математичним апаратом для вивчення комп’ютерних наук та системного аналізу.

Теми:

Тема 1. Числові ряди. 
Тема 2. Функціональні ряди. 
Тема 3. Диференціальне числення функцій багатьох змінних.

Тема 4. Екстремум функції багатьох змінних. 
Тема 5. Кратні інтеграли. 
Тема 6. Застосування кратних інтералів. 
Тема 7. Диференціальні рівняння першого порядку. 
Тема 8. Диференціальні рівняння вищих порядків. Системи рівнянь.

Викладачі:

Юлія Колодій
Степан Фединяк

Ключові факти:

Навчальний семестр:

Кількість кредитів: 6 ECTS

Освітня програма: Комп’ютерні науки

ІТ та бізнес-аналітика