Основи програмування (частина 1)

|
|
|
Основи програмування (частина 1)

Анотація курсу: Дисципліна “Основи програмування” є базовою нормативною дисципліною для спеціальностей “Комп’ютерні науки” (програма “Комп’ютерні науки”) та “Системний аналіз” (програма “ІТ та бізнес аналітика”), яка викладається в I та ІІ семестрах в обсязі 6 кредитів кожного семестру.

Метою вивчення нормативної дисципліни “Основи програмування” є опанувати основні концепції програмування, мову програмування Python, отримати навички

хорошого стилю програмування, ознайомитися з методами проєктування та створення програм згідно з сучасними технологіями програмування. Курс “Основи

програмування” є базовою дисципліною для подальшого вивчення та вдосконалення на старших курсах.

Теми:

Тема 1. Поняття алгоритму. Вступ до Python
Тема 2. Вступ до структурного програмування
Тема 3. Керування потоком виконання.
Тема 4. Функції.
Тема 5. Рядки. Методи класу str
Тема 6. Модулі. Методи. Класи. Top-down підхід. Читання з файлу та запис у файл.
Тема 7. Списки. Списки списків.
Тема 8. Колекції (множини та словники).
Тема 9. Функції вищого порядку. Ітератори. Генератори.
Тема 10. Проєктування алгоритмів. Алгоритми пошуку.
Тема 11. Рекурсія.
Тема 12. Оцінка ефективності алгоритмів. Алгоритми сортування.
Тема 13. Динамічне програмування.
Тема 14. Вибіркова тема з напрямків Комп’ютерних наук.

Викладачі:

Тетяна Герасимова

Ключові факти:

Навчальний семестр: 1

Кількість кредитів: 6 ECTS

Освітня програма:

Комп’ютерні науки,

ІТ та бізнес-аналітика