Основи програмування (частина 2)

|
|
|
Основи програмування (частина 2)

Анотація курсу: Дисципліна “Основи програмування” є базовою нормативною дисципліною для спеціальностей “Комп’ютерні науки” (програма “Комп’ютерні науки”) та “Системний аналіз” (програма “ІТ та бізнес аналітика”), яка викладається в I та ІІ семестрах в обсязі 6 кредитів кожного семестру.

Метою вивчення нормативної дисципліни “Основи програмування” є опанувати основні концепції програмування, мову програмування Python, отримати навички

хорошого стилю програмування, ознайомитися з методами проєктування та створення програм згідно з сучасними технологіями програмування. Курс “Основи

програмування” є базовою дисципліною для подальшого вивчення та вдосконалення на старших курсах.

Теми:

Тема 1. ІНТЕРНЕТ . IP, TCP, HTTP, HTML, CSS, FLASK

Тема 2. FLASK, MVC

Тема 3. Об’єктно-орієнтоване програмування. Основні понятття

Тема 4. Інкапсуляція. Успадкування. Множинне успадкування. Поліморфізм.

Тема 5. Винятки, обробка винятків, ієрархія винятків, створення власних винятків. Тестування та зневадження
програм.

Тема 6. Абстрактні класи. Керування атрибутами. Методи класу та статичні
Тема 7. Розробленн графічного інтерфейсу користувача та візуалізація в Python.

Тема 8. Структури даних. Масиви. Матеріали розміщені на CMS
Тема 9. Структури даних. Зв’язані структури.
Тема 10. Структури даних. Стек. Черга. Матеріали розміщені на CMS
Тема 11. Структури даних. Дерева. Бінарне дерево пошуку.
Тема 12. Структури даних. Графи

Викладачі:

Тетяна Герасимова

Ключові факти:

Навчальний семестр: 2

Кількість кредитів: 6 ECTS

Освітня програма:

Комп’ютерні науки,

ІТ та бізнес-аналітика