Навчальна пр

|
Навчальна пр

Бакалаврська програма “Комп’ютерні науки” (Computer Science) є чотирирічною освітньою програмою від факультету прикладних наук Українського Католицького Університету. Програма розроблена на основі рекомендацій організацій АСМ та IEEE з урахуванням найкращих світових та українських практик. Основний акцент приділяється підготовці не просто висококваліфікованих технічних фахівців, а лідерів галузі: хороших керівників та чудових командних гравців.

Освітня програма “Комп’ютерні науки” є ліцензованою та акредитованою Міністерством Освіти та Науки України.

Всі курси розбиті на обов’язкові (разом 141 кредитів) та вибіркові (75 кредитів).

Нижче наведені курси академічної програми із зазначеною кількістю кредитів (ECTS) за кожний курс та семестр, в якому курс вивчається.

КУРСИ 1 РОКУ

І семестр

Дискретна математика, 6 ECTS

Математичний аналіз, 6 ECTS

Основи програмування, 6 ECTS

Історія європейської цивілізацій, 4 ECTS

Англійська мова, 5 ECTS

Вступ до університетських студій, 3 ECTS

ІІ семестр

Дискретна математика, 6 ECTS

Математичний аналіз, 6 ECTS

Основи програмування, 6 ECTS

Історія європейської цивілізацій, 4 ECTS

Англійська мова, 5 ECTS

Світоглядне ядро, 2 курси на вибір, по 3 ECTS 

Практикум з іноземної мови та комунікації, 3 ECTS

КУРСИ 2 РОКУ

III семестр

Теорія ймовірностей та математична статистика (Eng.), 6 ECTS

Алгоритми та структури даних, 6 ECTS

Об’єктивно-орієнтоване програмування, 6 ECTS

Принципи організації комп’ютера, 6 ECTS

Світоглядне ядро, 2 курси на вибір, по 3 ECTS 

IV семестр

Лінійна алгебра (Eng.), 6 ECTS

Організація баз даних, 6 ECTS

Архітектура комп’ютерних систем, 6 ECTS

Веб-технології та Веб-дизайн 6 ECTS

Світоглядне ядро, 2 курси на вибір, по 3 ECTS 

КУРСИ 3 РОКУ

V семестр

Штучний інтелект, 6 ECTS

Життєвий цикл програмного забезпечення, 6 ECTS

Дисципліна вільного вибору університету, 3 ECTS

Дисципліна вільного вибору зі спеціалізації, 3 курси на вибір, по 5 ECTS

VI семестр

Архітектура програмного забезпечення, 6 ECTS

Основи захисту інформації, 6 ECTS

Дисципліна вільного вибору університету, 3 ECTS

Дисципліна вільного вибору зі спеціалізації, 3 курси на вибір, по 5 ECTS

Проектно-технологічна практика, 6 ECTS

КУРСИ 4 РОКУ

VІІ семестр

Проектний менеджмент в ІТ, 6 ECTS

Дисципліна вільного вибору університету, 3 ECTS

Дисципліна вільного вибору зі спеціалізації, 3 курси на вибір, по 5 ECTS

VІІІ семестр

Бакалаврський семінар, 6 ECTS

Випускна кваліфікаційна робота, 18 ECTS

Про факультет

Важлива інформація

Контактна інформація