Graduated from Lviv Ivan Franko National University, Faculty of International Relations (2013)

 

PhD in International Economics (2016)

International Migration, Mechanisms of remittances impact on the economy of the donor and the recipient country

  1. Lastovetska R. Immigrant Remittances as Compensation in the Periods of Economic Downturns / R. Lastovetska // Вісник Львівського Університету. Серія міжнародні відносини. – 2014. – №35. – С. 165–170.
  2. Ластовецька Р. О. Взаємовплив обсягу неофіційних грошових переказів та рівня доларизації економіки України / Р. О. Ластовецька // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №6. – С. 355–362.
  3. Ластовецька Р. О. Культурний вимір індивідуалізму та колективізму як мотиваційний фактор грошових переказів / Р. О. Ластовецька // Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. – 2015. – Т. 20, № 2/1. – С. 16–20.
  4. Ластовецька Р. О. Проблеми обліку статистичних даних про обсяги грошових переказів / Р. О. Ластовецька // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2015. – №.4. – С. 41–44.
  5. Ластовецька Р. О. Особливості економічного розвитку України в умовах зростання грошових переказів з-за кордону / Р. О. Ластовецька // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. – 2015. – №.13. – С. 18–21.
  6. Lastovetska R. The impact of remittances outflows on the economy of Poland / R. Lastovetska // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2015. – No. 9-10. – P. 123–125.
  7. Lastovetska R. Вдосконалення механізмів управління потоками грошових переказів в Україні/ R. Lastovetska // Procesy migracyjne we współczesnym świecie: wyzwania dla społeczności międzynarodowej / red. R. Kordonski, O. Kordonska. – Lwów-Olsztyn: Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, 2016. – 240 с.; S. 143-154.
  8. Lastovetska R. Mechanisms of Remittances Influence on the Economy
    of Ukraine / R. Lastovetska // Handel wewnętrzny / Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. – 1 (366). – Rocznik 63 (LXIII). – 2017. – 452 p.; P. 30-40.