Умови вступу на програми

Коефіцієнти ЗНО

 

Спецiальностi (освiтнi програми ступеня бакалавра) Перелік конкурсних предметів Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі Коефіцієнт конкурсних предметів Коефіцієнт балів за документ про повну загальну середню освіту *1
Комп’ютерні науки  українська мова та лiтература 150 0,25 0,1
математика 160 0,35
iноземна мова або фiзика 150 0,30
Системний аналіз (Інформаційні технології та бізнес-аналітика) українська мова та лiтература 150 0,25 0,1
математика 160 0,35
iноземна мова або фiзика 150 0,30

 

Як подати документи?

Вступники, які складали ЗНО, повинні зареєструвати свій електронний кабінет починаючи з 1-го липня. Деталі про реєстрацію електронного кабінету за посиланням .

Вступники, які складали ЗНО подають заяву на участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу лише в електронній формі з 13 по 22 липня 2020 року. Прийом заяв осіб, які мають спеціальні права вступу відбувається особисто з 13 липня до 18:00 17 липня 2020 року (до 18:00 год.) в корпусі УКУ на вулиці Іл. Свєнціцького 17, каб 121.

У заяві вступники вказують:  спеціальність, освітню програму, факультет, мову вступу, особисті дані.

Заява опрацьовується відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Особи, які подали заяви в електронній формі та отримали рекомендацію до зарахування, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії та подати оригінали документів у визначені терміни.

Оригінали документів подаються в паперовій папці на зав’язках. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.


Для допомоги у поданні електронної заяви вступникам в Університеті працює Консультаційний центр УКУ.

*Найновіша інформація доступна на сайті Абітурієнтам УКУ.

Вступникам, які складали ЗНО:

Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі  лише в електронній формі з 13 по 18:00 22 липня 2020 року. 

Документи для вступу:

  • заява;
  • копія документа, що посвідчує особу та громадянство (1, 2, 11 сторінки) або копію ID-картки із реєстрацією про місце проживання; копію ідентифікаційного коду;
  • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з роздрукованими балами ЗНО (з результатами 2017 р., 2018, 2019 р. або 2020 р.) (іноземна мова – 2018, 2019 і 2020 року);
  • копія військово-облікового документа для військовозобов’язаних (квиток або посвідчення про приписку) – для військовозобов’язаних, крім випадків, передбачених законодавством;
  • медична довідка за формою 086-О;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

*Документи подаються в папці на зав’язках.

 

При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

  • документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);
  • військово-обліковий документ для військовозобов’язаних (квиток або посвідчення про приписку), крім випадків, передбачених законодавством.