Ліцензія

30 червня 2015 року Державна акредитаційна комісія Міністерства освіти і науки України прийняла рішення надати ліцензію Українському католицькому університету на підготовку бакалаврів за напрямом 6.050101 “Комп’ютерні науки” галузі знань 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка”.

Випускники програми [email protected] матимуть диплом державного зразка із кваліфікацією “Фахівець з інформаційних технологій”.


Витяг з протоколу від 30 червня 2015 року з рішенням Акредитаційної комісії.

6 квітня 2017 року Державна акредитаційна комісія Міністерства освіти і науки України прийняла рішення надати ліцензію Українському католицькому університету на підготовку бакалаврів за напрямом 124″Системний аналіз” галузі знань  12″Інформаційні технології”.

Випускники програми IT&BA матимуть диплом державного зразка із кваліфікацією “Системний Аналіз“.


Витяг з протоколу від 6 квітня 2017 року відповідно до рішення Акредитаційної комісії