Основи програмування

Дисципліна “Основи програмування” є базовою нормативною дисципліною для 1 курсу факультету прикладних наук.

Метою вивчення нормативної дисципліни “Основи програмування” є опанувати основні концепції програмування, мову програмування Python, отримати навички хорошого стилю програмування, ознайомитися з методами проєктування та створення програм згідно з сучасними технологіями програмування. Курс “Основи програмування” є базовою дисципліною для подальшого вивчення та вдосконалення на старших курсах.
Формат курсу – проведення лекцій, лабораторних робіт, практикумів та консультації.
За результатами першої частини курсу студенти будуть знати:

  • основні концепції структурного програмування;
  • підходи до розроблення програмного забезпечення;
  • вимоги та принципи створення якісного програмного коду;

та зможуть:

  • розробляти прості програми мовою програмування Python;
  • використовувати модулі стандартної бібліотеки Python та модулі сторонніх
    розробників;
  • використовувати документацію мови програмування Python.

ТЕМИ КУРСУ

Тема 1. Поняття алгоритму. Вступ до Python

Тема 2. Вступ до структурного програмування

Тема 3. Керування потоком виконання.

Тема 4. Функції.

Тема 5. Рядки.

Тема 6. Модулі. Методи. Класи. Top-down підхід. Читання з файлу

та запис у файл.

Тема 7. Списки. Списки списків.

Тема 8. Колекції (множини та словники).

Тема 9. Функції вищого порядку. Ітератори. Генератори.

Тема 10. Проєктування алгоритмів. Алгоритми пошуку.

Тема 11. Рекурсія.

Тема 12. Оцінка ефективності алгоритмів. Алгоритми сортування.

Тема 13. Динамічне програмування.