Роксолана Гав’юк

Бізнес-адміністратор


E-mail: 

 

Кандидат економічних наук, навчалась в ЛНУ ім. І. Франка на спеціальності “Міжнародні економічні відносини”.

У 2013 році вступила до аспірантури Львівського національного університету імені Івана Франка на кафедру міжнародного економічного аналізу і фінансів. Викладала дисципліни: «Економетрика», «Кількісні методи в соціально-економічних дослідженнях», «Фінансові ризики».

У 2016 році захистила дисертацію та отримала ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «Світове господарство та міжнародні економічні відносини».

Механізми впливу грошових переказів мігрантів на економіку країни-донора та країни-реципієнта.

  1. Lastovetska R. Immigrant Remittances as Compensation in the Periods of Economic Downturns / R. Lastovetska // Вісник Львівського Університету. Серія міжнародні відносини. – 2014. – №35. – С. 165–170.
  2. Ластовецька Р. О. Взаємовплив обсягу неофіційних грошових переказів та рівня доларизації економіки України / Р. О. Ластовецька // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №6. – С. 355–362.
  3. Ластовецька Р. О. Культурний вимір індивідуалізму та колективізму як мотиваційний фактор грошових переказів / Р. О. Ластовецька // Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. – 2015. – Т. 20, № 2/1. – С. 16–20.
  4. Ластовецька Р. О. Проблеми обліку статистичних даних про обсяги грошових переказів / Р. О. Ластовецька // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2015. – №.4. – С. 41–44.
  5. Ластовецька Р. О. Особливості економічного розвитку України в умовах зростання грошових переказів з-за кордону / Р. О. Ластовецька // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. – 2015. – №.13. – С. 18–21.
  6. Lastovetska R. The impact of remittances outflows on the economy of Poland / R. Lastovetska // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2015. – No. 9-10. – P. 123–125.
  7. Lastovetska R. Вдосконалення механізмів управління потоками грошових переказів в Україні/ R. Lastovetska // Procesy migracyjne we współczesnym świecie: wyzwania dla społeczności międzynarodowej / red. R. Kordonski, O. Kordonska. – Lwów-Olsztyn: Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, 2016. – 240 с.; S. 143-154.
  8. Lastovetska R. Mechanisms of Remittances Influence on the Economy
    of Ukraine / R. Lastovetska // Handel wewnętrzny / Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. – 1 (366). – Rocznik 63 (LXIII). – 2017. – 452 p.; P. 30-40.