Юлія Колодій

 

 

Асистент кафедри. Асистує курси “Математичний аналіз”, “Лінійна алгебра” та “Теорія ймовірності”


  • Червень 2016 року – захистила кандидатську дисертацію на тему «Абсолютно збіжні у півплощині ряди Діріхле» та здобула науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук (Рішення Атестаційної колегії від 29.09.2016 р.)
  •  2012-2015 – навчалася в аспірантурі ЛНУ ім. Івана Франка за спеціальністю «математичний аналіз»
  • 2012 – закінчила з червоним дипломом магістратуру на кафедрі теорії функцій та теорії ймовірностей механіко-математичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка
  • 2007-2011 – навчалася на механіко-математичному факультеті ЛНУ ім. Івана Франка та отримала диплом бакалавра.
  • 2012-2018 – давала приватні уроки студентам з математичного аналізу, диференціальних рівнянь, теорії ймовірностей, математичної статистики, комплексного аналізу
  • 2013-2014 – викладала практичні заняття з математичного аналізу для студентів факультету прикладної математики ЛНУ ім. Івана Франка
  • 2012-2014 – читала курс лекцій зі спецкурсів «Ряди Діріхле», «Цілі функції», «Теорія наближень функцій дійсної змінної» на кафедрі теорії функцій та теорії ймовірностей механіко-математичного факультету  ЛНУ ім. Івана Франка